Chassis with cab
Bare chassis
Floor with cab
Platform with cab
Panel van
Platform with double cab
Chassis with Double cab
Panel van high
Stationwagon Club
Stationwagon Comfort
Year of manufacture
Fuel
Engine
Transmission
ZAAMAA
 
 
ZAAMDA
ZAAMFA
 
 
 
ZAAMPA
ZAAMRA
2002 – 2006
Diesel
 
 
 
ZAAMDB
ZAAMFB
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Diesel
 
 
 
 
 
 
 
 
ZALMPA
 
2002 – 2005
Diesel
 
 
 
 
 
 
 
 
ZALWPA
 
2002 – 2005
Diesel
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPAPA
 
2002 – 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPAPA
 
2004
Diesel
 
 
 
 
ZAPMFA
 
 
 
ZAPMPA
ZAPMRA
2002 – 2006
Diesel
 
 
 
 
ZAPMFB
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Diesel
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPWPA
 
2002 – 2005
Diesel
 
 
 
 
ZARMFA
 
 
 
ZARMPA
ZARMRA
2002 – 2006
Diesel
 
 
 
 
ZARMFB
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Diesel
 
 
 
 
ZATMFA
 
 
 
ZATMPA
ZATMRA
2002 – 2006
Gasoline
ZATMAB
 
 
 
ZATMFB
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
 
 
 
 
ZATWPA
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAUMRA
2002 – 2005
Gasoline
ZBAMAA
 
ZBAMCA
ZBAMDA
ZBAMFA
 
 
 
 
 
2002 – 2006
Diesel
ZBAMAB
 
ZBAMCB
ZBAMDB
ZBAMFB
 
 
ZBAMNB
 
ZBAMRB
2002 – 2006
Diesel
ZBAMAC
 
ZBAMCC
ZBAMDC
 
 
 
ZBAMNC
 
 
2002 – 2005
Diesel
 
 
 
 
ZBLMFB
 
 
ZBLMNB
ZBLMPB
ZBLMRB
2002 – 2005
Diesel
 
 
 
 
 
 
 
ZBLWNB
 
 
2002 – 2005
Diesel
ZBPAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003
Diesel
ZBPAAB
 
 
 
 
 
 
ZBPANB
 
ZBPARB
2002 – 2006
Diesel
 
ZBPABC
ZBPACC
 
 
 
 
ZBPANC
 
 
2002 – 2005
Diesel
ZBPMAA
ZBPMBA
 
 
ZBPMFA
 
 
 
 
 
2002 – 2006
Diesel
ZBPMAB
 
ZBPMCB
ZBPMDB
ZBPMFB
ZBPMGB
 
ZBPMNB
ZBPMPB
ZBPMRB
2002 – 2006
Diesel
ZBPMAC
ZBPMBC
ZBPMCC
ZBPMDC
 
ZBPMGC
ZBPMHC
ZBPMNC
 
 
2002 – 2006
Diesel
 
 
ZBPMCC
 
 
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Diesel
 
 
ZBPMCC
 
 
 
 
 
 
 
2003
Diesel
 
ZBPMBA
 
 
 
 
 
 
 
 
2005
Diesel
 
 
ZBPMCC
 
 
 
 
 
 
 
2002 – 2004
Diesel
ZBPWAB
 
 
ZBPWDB
 
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Diesel
ZBPWAC
 
 
ZBPWDC
 
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Diesel
 
 
 
 
ZBPWFA
 
 
 
 
 
2002 – 2006
Diesel
 
 
 
 
 
 
 
ZBPWNB
 
 
2002 – 2005
Diesel
ZBRMAA
 
 
ZBRMDA
ZBRMFA
 
 
 
 
 
2002 – 2006
Diesel
ZBRMAB
 
ZBRMCB
ZBRMDB
ZBRMFB
ZBRMGB
 
ZBRMNB
 
ZBRMRB
2002 – 2006
Diesel
ZBRMAC
 
ZBRMCC
ZBRMDC
 
ZBRMGC
ZBRMHC
ZBRMNC
 
 
2002 – 2006
Diesel
 
 
 
 
 
 
 
ZBRMNC
 
 
2003
Diesel
ZBTMAA
 
ZBTMCA
 
ZBTMFA
 
 
 
 
 
2005
Gasoline
ZBTMAB
 
ZBTMCB
 
ZBTMFB
 
 
ZBTMNB
ZBTMPB
ZBTMRB
2002 – 2006
Gasoline
ZBTMAC
 
ZBTMCC
ZBTMDC
 
 
ZBTMHC
ZBTMNC
 
 
2003 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
ZBTWFA
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
 
 
 
ZBTWNB
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
 
 
 
ZBTWNC
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
ZBUMFB
 
 
ZBUMNB
 
ZBUMRB
2002 – 2005
Gasoline
ZBZMAA
ZBZMBA
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 – 2005
Diesel
ZBZMAC
ZBZMBC
ZBZMCC
 
 
 
 
ZBZMNC
 
 
2004 – 2006
Diesel
 
 
 
ZBZMFB
 
 
 
ZBZMNB
 
 
2004 – 2006
Diesel
 
 
 
 
ZBZMFB
 
 
 
 
 
2006
 
 
 
 
 
 
 
 
ZCLMNB
 
 
2002 – 2005
Diesel
ZCLMAC
 
 
 
 
ZCLMGC
 
ZCLMNC
 
 
2002 – 2005
Diesel
 
 
 
 
 
 
 
ZCLWNB
 
 
2002 – 2005
Diesel
ZCPAAC
 
ZCPACC
 
 
 
 
ZCPANC
 
 
2003 – 2006
Diesel
 
 
 
 
 
 
 
ZCPANB
 
 
2003
Diesel
ZCPMAB
ZCPMBB
ZCPMCB
ZCPMDB
 
 
 
ZCPMNB
 
 
2002 – 2006
Diesel
ZCPMAC
ZCPMBC
ZCPMCC
ZCPMDC
 
ZCPMGC
ZCPMHC
ZCPMNC
 
 
2002 – 2006
Diesel
 
 
 
 
 
 
 
ZCPMNC
 
 
2002
Diesel
ZCPMAG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 – 2006
Diesel
 
 
ZCPMCC
 
 
 
 
 
 
 
2003
Diesel
 
 
 
 
ZCPMFA
 
 
 
 
 
2006
 
 
 
 
 
 
 
 
ZCPWNB
 
 
2002 – 2006
Diesel
 
 
 
 
 
 
 
ZCPWNC
 
 
2002 – 2005
Diesel
ZCRMAB
 
ZCRMCB
ZCRMDB
 
 
 
ZCRMNB
 
 
2002 – 2006
Diesel
ZCRMAC
ZCRMBC
ZCRMCC
ZCRMDC
 
ZCRMGC
ZCRMHC
ZCRMNC
 
 
2002 – 2006
Diesel
ZCRMAG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 and 2006
Diesel
 
 
 
 
ZCTMFB
 
 
ZCTMNB
 
 
2002 – 2006
Gasoline
 
 
 
 
 
 
 
ZCTMNC
 
 
2002 – 2006
Gasoline
ZCTMAB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Gasoline
ZCTMAC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
ZCTMDC
 
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
 
ZCTMGC
 
 
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
 
 
ZCTMHC
 
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
ZCTMFA
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
 
 
 
ZCTWNB
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
 
 
 
ZCTWNC
 
 
2002 – 2005
Gasoline
ZCUMAC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
ZCUMDC
 
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
 
ZCUMGC
 
 
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
 
 
ZCUMHC
 
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
 
 
 
ZCUMNB
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
 
 
 
 
 
ZCUMNC
 
 
2002 – 2005
Gasoline
 
 
ZCZMCC
 
 
 
ZCZMHC
ZCZMNC
 
 
2004 – 2006
Diesel
 
 
 
 
 
 
 
ZCZMNB
 
 
2004 – 2006
Diesel
ZCZMAG
 
 
 
 
 
ZCZMHG
 
 
 
2006
Diesel
 
 
 
 
ZDAMFA
 
 
 
 
 
2002 – 2004
Diesel
ZDAMAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 – 2005
Diesel
 
 
 
 
 
 
 
ZDAMNB
 
 
2002 – 2005
Diesel